AsociaciónsNosos socios

Angelg videografo

NATTEX FERROL

VALLARTA INVERSIONES S.L

CARLOTA MANRIQUE CENTRO MANTENIMIENTO FÍSICO

Elvira Cobas

ME LO CUIDAS

La Roldana del Pozo

Juan Jesús Lorenzo Dopico

ESPEJO MÁGICO

Pedro Lorenzo López taxista

Pinturas David

Carlos Díaz Ejercicio&Salud

GLOBAL FINANCIACIÓN

Gabinete Amarillo

Residencia Canina El Bosque

DESTINALIA VIAJES

Emprendizaje

SOMOS SOLUCIONES CERRAJEROS

Explorer 66

PAINTBALL A LAGOA

Enzo Servicios Integrales

AGENCIA DE SEGUROS DIEGO Y CARBALLEIRA S.L

CREST SURFBOARDA

CONTIDOS DIXITÁIS

Melania Beceiro

Inversiones vallarta

DULCE BOTICA

CAG-CONSULTING COLLABORATIVE UNIÓNS, SLNE

Café-Bar Whasapp

BODEGAS BARRAL

TALLER DE ZAPATERÍA EL CUBANO

BANCO MEDIOLANUM

156 COWORKING

Historia

AJE Ferrolterra fundase en 2003

Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (AJE FERROLTERRA) nace no ano 2.003 por iniciativa dun grupo de empresarios que se unen no só para representar e defende-los intereses profesionais dos seus membros senón tamén para promover e fomenta-la cultura empresarial e emprendedora na comarca coa finalidade de estimula-lo autoemprego e contribuir, dalgún xeito, a mellora-la situación económica e industrial actual.

AJE Ferrolterra é unha asociación políticamente independente e sen ánimo de lucro que desenvolve a súa actividade ó amparo duns estatutos redactados según os principios da Democracia en base ós que se pretende acadar unha maior colaboración e unha relación máis fructífera entre os emprendedores e os empresarios xa establecidos.

AJE é unha asociación moi dinámica e con sectores moi diversos, polo que ofrece numerosas actividades ó longo do ano tales como: Congresos, Xornadas de Negocios, Xornadas de Alta Dirección, Almorzos de Traballo, Formación, Publicacións, Misións Comerciais, Asesoramento gratuíto a emprendedores… este ano 2009 estreamos con éxito a I Edición de Premios Ferrolterra Emprende. Os asociados participan nas actividades propostas pola Asociación de forma moi activa.

Servizos

AJE FERROLTERRA a través da Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal (COFER) conta cunha serie de servizos propios ou asistidos por outras Confederacións, dos que se poden beneficiar gratuitamente os empresarios, como os que cabería destacar:

  • Asesoría Xurídico-Laboral
  • Asesoría Económico-Fiscal
  • Información Europea
  • Prevención de Riscos Laborais
  • Responsabilidade Social Corporativa
  • Asesoría da Empresa Familiar
  • Departamento de Comunicación
  • Servizo de Orientación Laboral
  • Creación e Promoción de Empresas