AsociaciónsNosos socios

Explorer 66

CARLOTA MANRIQUE CENTRO MANTENIMIENTO FÍSICO

156 COWORKING

Pedro Lorenzo López taxista

Carlos Díaz Ejercicio&Salud

TALLER DE ZAPATERÍA EL CUBANO

Emprendizaje

CONTIDOS DIXITÁIS

Café-Bar Whasapp

NATTEX FERROL

Lyferpin

Juan Jesús Lorenzo Dopico

Melania Beceiro

ECOCIDADE

La Roldana del Pozo

Gabinete Amarillo

Residencia Canina El Bosque

Morales y asociados

Elvira Cobas

DESTINALIA VIAJES

Inversiones vallarta

CAG-CONSULTING COLLABORATIVE UNIÓNS, SLNE

DULCE BOTICA

Enzo Servicios Integrales

Pinturas David

PAINTBALL A LAGOA

GLOBAL FINANCIACIÓN

VALLARTA INVERSIONES S.L

Angelg videografo

Historia

AJE Ferrolterra fundase en 2003

Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (AJE FERROLTERRA) nace no ano 2.003 por iniciativa dun grupo de empresarios que se unen no só para representar e defende-los intereses profesionais dos seus membros senón tamén para promover e fomenta-la cultura empresarial e emprendedora na comarca coa finalidade de estimula-lo autoemprego e contribuir, dalgún xeito, a mellora-la situación económica e industrial actual.

AJE Ferrolterra é unha asociación políticamente independente e sen ánimo de lucro que desenvolve a súa actividade ó amparo duns estatutos redactados según os principios da Democracia en base ós que se pretende acadar unha maior colaboración e unha relación máis fructífera entre os emprendedores e os empresarios xa establecidos.

AJE é unha asociación moi dinámica e con sectores moi diversos, polo que ofrece numerosas actividades ó longo do ano tales como: Congresos, Xornadas de Negocios, Xornadas de Alta Dirección, Almorzos de Traballo, Formación, Publicacións, Misións Comerciais, Asesoramento gratuíto a emprendedores… este ano 2009 estreamos con éxito a I Edición de Premios Ferrolterra Emprende. Os asociados participan nas actividades propostas pola Asociación de forma moi activa.

Servizos

AJE FERROLTERRA a través da Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal (COFER) conta cunha serie de servizos propios ou asistidos por outras Confederacións, dos que se poden beneficiar gratuitamente os empresarios, como os que cabería destacar:

  • Asesoría Xurídico-Laboral
  • Asesoría Económico-Fiscal
  • Información Europea
  • Prevención de Riscos Laborais
  • Responsabilidade Social Corporativa
  • Asesoría da Empresa Familiar
  • Departamento de Comunicación
  • Servizo de Orientación Laboral
  • Creación e Promoción de Empresas