Área de actividad

Espacio vivo é unha consultora de servizos de formación, socioculturais e
de lecer, fundada en 2013.
A nosa misión é a innovación e a calidade no asesoramento ao cliente, na
prestación dos nosos servicios e tamén na creación de proxectos a
medida .
Volcamos os nosos esforzos en vertebrar proxectos verdadeiramente
transformadores, beneficiosos para o noso tecido social, económico
e cultural.